Schoolkalender, vrijdagen kleuters en vakanties

Aan het begin van het schooljaar krijgen alle gezinnen een schoolkalender toegestuurd, via het ouderportaal. De kalender staat ook in de boekenkast van het ouderportaal.
Hierin staan alle op dat moment bekende activiteiten, vakanties en vrije dagen vermeld.

Schoolvakanties 2019-2020
Herfstvakantie:         21 oktober 2019 t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie:           23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 24 februari 2020 t/m 28 februari 2020   
Meivakantie:              27 april 2020 t/m 8 mei 2020
Zomervakantie:        20 juli 2020 t/m 28 augustus 2020

vrije dagen 2019-2020
Studiedag                 : 03-02-2020 (alle kinderen vrij)
Goede vrijdag        : 10-04-2020 
2e paasdag               : 13-04-2020 
Hemelvaartsdag   : 21-05-2020 en de dag erna 22-5-2020 ook vrij
2e pinksterdag       : 01-06-2020
 
De kleuters hebben WEL school op de volgende vrijdagen :

2019
20 september
11 oktober
8 november
29 november
13 december
2020
24 januari
14 februari
13 maart
3 april
24 april (koningsspelen)
15 mei (bosdag)
19 juni
10 juli
17 juli