Overblijven

Overblijfregeling 

Tijdens de middagpauze op maandag, dinsdag en donderdag is er voor de kinderen de gelegenheid over te blijven. Het overblijven wordt verzorgd door ouders in een aparte ruimte.

Om 12.00 uur gaan de kinderen eerst een paar minuten naar buiten. Ze kunnen even lekker uitrennen. Vervolgens gaat de bel en kan er in alle rust worden gegeten.

Wanneer kinderen zich niet gedragen zal in overleg met de ouders gekeken worden of het kind toch naar huis moet of elders zijn of haar maaltijd moet gebruiken. 

We maken gebruik van het programma TSO (Tussen Schoolse Opvang). Via dit programma kunnen kinderen worden aan- en afgemeld. De betalingen worden ook via dit systeem verwerkt.

De kosten per dag per kind zijn € 2,00

Wilt u hier incidenteel gebruik van maken, kunt u uw kind(eren) tot uiterlijk 11.00 uur aanmelden. 
Heeft u uw kind aangemeld en is het kind toch afwezig, dan kunt u uw kind tot uiterlijk 11.00 uur afmelden.
Meldt u uw kind niet af, worden de kosten berekend.