Over PCB Hoef

Informatie nieuwe ouders
PCB Hoef is een protestants christelijke basisschool. Vanuit de grondslag en de doelstelling van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs geven we op PCB Hoef vorm aan actueel Christelijk onderwijs. Wij hebben de ambitie om ervoor te zorgen dat de leerlingen door de verhalen uit de Bijbel, de christelijke liederen en de omgang met elkaar Gods liefde leren kennen.

Oriënterend gesprek
Om een goed beeld van onze school te krijgen, bent u van harte welkom voor een oriënterend gesprek. Tijdens dit oriënterend gesprek informeren we u over onze identiteit en onze visie op onderwijs en is er alle ruimte voor uw vragen. Tijdens de rondleiding kunt u de sfeer ervaren op PCB Hoef.

Kies de juiste school voor uw kind!
De juiste school kiezen voor uw kind is geen gemakkelijke opgave. U zoekt niet alleen het beste voor uw kind, maar ook u als ouder moet zich er goed bij voelen. Omdat ouders en kinderen allemaal verschillend zijn en er verschillende scholen bestaan, is dit een hele zoektocht. Het gaat erom wat het best is voor u en uw kind. Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur van de school, Roelien van Zuthem, int.dir.: 0341-351612

Wat vinden ouders van PCB Hoef?
Wij kunnen natuurlijk vertellen wat PCB Hoef  bijzonder maakt, maar naar onze mening is het voor nieuwe ouders waardevoller om de mening van andere ouders te horen. Wij hebben daarom ouders gevraagd wat zij van onze school vinden. U vindt de resultaten onder in onze laatste  oudertevredenheidsonderzoek. Op een schaal van 1 tot 4 hebben de ouders een score gegeven van 3.42.